Jan Achtereekte – Stichting NetSib

 

Ik volgde de omwentelingen in Centraal- en Oost-Europa in 1989 op de voet vanwege mijn toenmalige contacten in de sportwereld daar. De Roemeense revolutie in december 1989 deed me vrijwillig overgaan tot actie. In 2008 mocht ik in Deventer anderhalf jaar voorzitter zijn van RadU2, een projectkoor met muziek van U2 die we combineerden met een Millenniumdoelen markt door NGO’s. Daarmee toerden we in 2009 door de Stedendriehoek. Die infomarkt bleek aan te slaan bij publiek en deelnemers. Dat leidde in 2010 mede tot een nieuw tweejaarlijks publieksevenement Deventer Open, later omgedoopt tot Deventer Wereldstad. De Millenniumdoelen en later de Sustainable Development Goals (Global Goals) staan daarin centraal. Het idee is om burgers en bedrijven in Deventer te inspireren en bewustwording te creëren, ook voor de kansen die de Global Goals bieden. Vanuit de stichtingen NetSib (samenwerking tussen Deventer en Roemenië) en Mineke Foundation (Liberia) lever ik lokaal hier en daar mijn bijdrage.
Doelen die we nastreven zijn o.a. goed onderwijs (4), gender gelijkheid (5), fatsoenlijke banen en economische groei (8) minder ongelijkheid (10), vrede, veiligheid en rechtvaardigheid( 16), partnerschap voor de doelen (17).

Door deel te nemen in Deventer4GlobalGoals hoop ik samen met andere partners van betekenis te zijn voor de stad en voor de wereld waarin we leven.