Deventer4GlobalGoals

Samen op weg naar een duurzame wereld

Deventer4GlobalGoals inspireert en informeert mensen en organisaties in Deventer om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de VN.

Deventer 4 Global Goals

Sinds 2016 is Deventer een Global Goals Gemeente. De 17 Sustainable Development Goals zijn enorm belangrijk voor klimaat en maatschappij. Daarnaast bieden ze kansen voor innovatie van bestaande en nieuwe business. Volgens internationaal onderzoek zorgen de Global Goals wereldwijd voor een economische groei van mogelijk 30 biljoen euro en 380 miljoen nieuwe banen (onderzoek Better Business, Better World). De Global Goals dragen bij aan de verdere groei en (inter)nationale profilering van Deventer.

We zijn op zoek naar bedrijven en organisaties die zich hier ook voor inspannen. Doet jouw bedrijf of organisatie ook mee?

Open houding naar de wereld

Deventer wordt van oudsher gekenmerkt door een open houding naar de wereld om haar heen. Vanuit die houding heeft Deventer zich gecommitteerd aan de 17 Global Goals.

Toen de VN in 2015 de 17 Global Goals vaststelden, werden deze direct geadopteerd door alle lidstaten. En de reden is helder: waar de eerdere Milleniumdoelen nog vooral gericht waren op ontwikkelingslanden, zijn de Global Goals belangrijk voor de hele wereld, dus ook voor Deventer.

Inspirerende voorbeelden

Bedrijven en organisaties die de Global Goals in hun bedrijfsvoering omarmen, zijn de bedrijven van de toekomst.
In de filmpjes die hiernaast vertelt wethouder Thomas Walder over de kansen die de Global Goals bieden en zie je enkele inspirerende voorbeelden van bedrijven en organisaties die actief zijn met Global Goals.

 

“Als we op slimme manieren gebruikmaken van de technologie, de natuur en onze vindingrijkheid, ligt er een eindeloze stroom aan nieuwe oplossingen voor het bedrijfsleven en voor Nederland.
Anne-marie Rakhorst (duurzaamheid.nl)

Doe mee!

Iedereen kan een bijdrage leveren aan de Global Goals, dus ook als ondernemer, maatschappelijke of culturele organisatie.

Een aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke en culturele organisaties, onderwijs en gemeentelijke overheid in Deventer komen regelmatig bijeen in de kerngroep Deventer4GlobalGoals. Concrete acties waar zij mee bezig zijn:

  • Een groep van ca. 40 studenten van Saxion International Business School hield een inventarisatie: welke bedrijven werken al met de Global Goals en met welke?
  • Er zijn 2 trailers gemaakt over de Global Goals, waarin enkele inspirerende voorbeelden aan bod komen en die willen aanzetten tot actie.
  • Volg Deventer4GlobalGoals op social media voor activiteiten, inspirerende voorbeelden en discussie.

We nodigen je uit om mee te praten in de werkgroepen en volg ons op Facebook en Instagram.

We organiseren komend jaar een aantal activiteiten rond de Global Goals en brengen regelmatig bedrijven en organisaties samen, die op inspirerende wijze bezig zijn met de Global Goals.

Meer weten of concreet meedoen? Neem contact via info@deventer4globalgoals.nl.

Deze website is gerealiseerd met dank aan We Are Best4u.