Een aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke en culturele organisaties, onderwijs en gemeentelijke overheid in Deventer zet zich in een werkgroep in voor Deventer4GlobalGoals.
 

Deze kerngroep bestaat uit:

Voormalige kerngroepleden