Mieke Conijn, directeur Kunstenlab en IJsselbiënnale

 

Vanuit het Kunstenlab organiseren we regelmatig projecten en activiteiten rondom actuele maatschappelijke thema’s. Beeldend kunstenaars zijn heel goed in staat deze thema’s te visualiseren, bespreekbaar en begrijpelijk te maken.
In de projecten die we organiseren komt een breed scala aan onderwerpen aan bod, waarbij ook de Global Goals een belangrijke rol spelen: zoals de IJsselbiënnale met klimaatverandering als thema, een kunstopdracht over de lhbti, een samenwerking tussen kunstenaars en agrarische ondernemers rondom duurzame voedselproductie.

Hoewel ik me door dit project pas voor het eerst echt in de Global Goals verdiepte, was het bijzonder om te merken dat de Global Goals zo verweven zijn met mijn werk. Toen ik gevraagd werd om mee te werken aan Deventer4GlobalGoals was ik dan ook meteen enthousiast. Het is heel mooi om – buiten wat ik persoonlijk kan doen – door de kunst ook een bijdrage te kunnen leveren aan het zichtbaar maken van de Global Goals.