Nicoleta Mitut
programmamanager internationaal beleid, gemeente Deventer

 

Als programmamanager internationaal beleid bij de gemeente Deventer, ben ik in 2008 betrokken geweest bij de aanmelding van onze gemeente als Millenniumgemeente met de voornemens om een bijdrage te leveren aan de toenmalige 8 Millenniumdoelen. Dit mede op verzoek van de vele Deventer vrijwilligersorganisaties die overal ter wereld actief zijn. Met hun activiteiten dragen zij een steentje bij aan het verbeteren van o.a. de onderwijs, -water, -landbouw of gezondheidsvoorzieningen elders in de wereld.

Ik vind het fantastisch om in een stad te mogen wonen die een lange internationale traditie heeft en zo rijk is aan bewuste organisaties die betrokken zijn bij mondiale vraagstukken. Persoonlijk, maar ook als gemeente, waarderen we het werk van deze organisaties enorm en ondersteunen we het ook van harte. Desgevraagd en waar we van toegevoegde waarde kunnen zijn, werken we aan het versterken van het lokaal bestuur in een gebied waar ook partners uit Deventer actief zijn. Bij voorbeeld in Oeganda, waar ik als vertegenwoordiger van de gemeente samen met 17 andere Deventer organisaties de leefomstandigheden van de mensen daar probeer te verbeteren. Niet alleen door de professionalisering van het overheidssysteem te stimuleren, maar ook door een bijdrage te leveren aan projecten gericht op voedselzekerheid / schooltuinen, afvalinzameling en -scheiding, etc. Het is daarom niet voor niets dat Deventer in 2012 de op één na meest inspirerende Millenniumgemeenten van Nederland is geworden!

De nieuwe Global Goals die door de Verenigde Naties in 2015 zijn geadopteerd gaan eigenlijk door waar de millenniumdoelen ophouden, maar zijn veel ambitieuzer. Ze hebben niet alleen betrekking op ontwikkelingen elders, maar raken ook de kerntaken van Nederlandse gemeenten. Sterker nog ze bieden nieuwe innovatiemogelijkheden en economische kansen voor lokale ondernemers. De nieuwe benadering van de Global Goals spreekt mij daarom enorm aan!

Als gemeente hebben wij vaak de rol om ontmoetingen tussen verschillende partijen te stimuleren en faciliteren. Dit doe ik ook rondom het Global Goals thema met plezier. De samenwerking rondom de 8 Millenniumdoelen richtte zich met name op de vrijwilligersorganisaties. Wat betreft de Global Goals hebben we een Kerngroep met vertegenwoordigers van verschillende sectoren (onderwijs, bedrijfsleven, NGO’s, creatieve sector en de gemeente) opgericht. Het enthousiasme en de grote betrokkenheid van de Kerngroep leden bij het Global Goals onderwerp zijn voor mij inspirerend en motiveren mij om verder te gaan. Het is dan ook prachtig om te zien dat er al heel veel gebeurt in Deventer op dit gebied en dat vele organisaties hier bewust mee bezig zijn. We hebben geconstateerd dat het helpt om een gedeeld kader te hebben om duurzame ontwikkelingen een stap verder te helpen. Daarom blijf ik me inzetten voor de Global Goals in Deventer! Vanuit mijn werk, maar ook privé door bewuster inkopen van kleding en voedsel te doen, maar ook verspilling en vervuiling van het milieu tegen te gaan.