Thomas Walder,
wethouder economie en internationaal beleid, gemeente Deventer

 

Ik ben in Deventer onderdeel van een coalitie die ambitieus is op het gebied van duurzaamheid. We zetten in op de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie en kijken per wijk met de inwoners wat er mogelijk is.

De Global Goals zijn grote doelen, maar tegelijkertijd zijn ze zo concreet dat iedereen een steentje bij kan dragen. Bijvoorbeeld door bewust boodschappen te doen of te kiezen voor energiebesparende maatregelen thuis. Ik geloof dat we met die kleine maatregelen grote stappen kunnen zetten voor 2030!