Alice van Diepen, directeur Bibliotheek Deventer

 

Van oudsher is Deventer een gastvrije en sociale stad met een open houding naar de wereld. De stad heeft een sociaal hart en wij ook, als bibliotheek. Wij zorgen ervoor dat iedereen zo goed mogelijk meedoet in de samenleving. Daarom helpen wij mensen bij het ontwikkelen van basisvaardigheden zoals lezen en schrijven, digitale vaardigheden, omgaan met geld, werk zoeken en nog veel meer. Meedoen vereist meer dan alleen zelfredzaamheid. Het betekent ook je thuis voelen in de lokale gemeenschap, in contact staan met je buurt- en stadsgenoten en meedoen aan activiteiten waarbij je mensen met verschillende achtergronden en opvattingen tegenkomt. Ontmoetingen waarin begrip voor elkaars standpunten kan groeien; gevoed en geïnspireerd door een collectie die een breed scala aan uitingen, meningen en opvattingen omvat.

Als bibliotheek voelen we ons primair verbonden met de lokale samenleving. Maar de wereld stopt niet bij de grenzen van een gemeente. Ook wij voelen ons verantwoordelijk om door op lokaal niveau de goede dingen te doen, bij te dragen aan een groter doel; een wereld zonder armoede en ongelijkheid waarin we respectvol omgaan met de natuur. Vanuit onze missie zijn we sterk verbonden met global goal 4: kwaliteitsonderwijs of levenslang leren voor iedereen. Door te participeren in Deventer4globalgoals hoop ik samen met andere partners in de stad nog meer te kunnen betekenen voor de stad en voor de wereld waarin we leven.