Daan Josee, architect en directeur van Kristinsson Architecten

 

Ons bureau in Deventer is sinds de oprichting in 1966 door het echtpaar Jon en Riet Kristinsson voortrekker geweest op de uiteenlopende gebieden die we nu kennen onder de noemer duurzaam.

Vanaf de oprichting waren Jon en Riet geïnspireerd door het eerste rapport van de club van Rome: “Grenzen aan de groei”. Ze wilden  slimmer ontwerpen aan de gebouwde omgeving om het nakende tekort voor te kunnen blijven. Het waren de eerste signalen van wat we nu de regeneratieve of circulaire economie noemen. Het bureau is ook altijd een warme pleitbezorger geweest van de  millenniumdoelstellingen die nu in de  Global Goals een belangrijke voortzetting beleven.

Van de hand van Jon Kristinsson is het eerste autarkische stadhuis van Nederland (Lelystad 1976). Helaas was Nederland er toen nog niet aan toe om het te bouwen.

Het bureau heeft vele innovaties op haar naam staan en heeft bijgedragen geleverd aan ontwikkelingen in de bouw die nu als algemeen aanvaard te boek staan.
Van 2005 tot 2010 werkte ik samen met Jon Kristinsson in een multidisciplinair team aan De Zonneterp. Dat is een model voor een symbiotische stad waar de stofwisseling van mensen, dieren, planten, gebouwen en landschap in een wederkerige relatie zijn georganiseerd. In de eerste opzet bestond het uit 200 woningen en 2 ha kassen voor de voedselteelt. In de Zonneterp zijn voor het eerst alle kringlooptijden van materie (CNOF elementen) en energie van architectuur, stedenbouw en landschap in een wederkerig systeem ondergebracht. Het plan is nog steeds niet achterhaald. Vraagstukken die in dit ontwerp werden opgepakt zijn vandaag de dag nog steeds in het nieuws.
In 2012 realiseerde ons bureau Villa Flora op het Floriadeterrein in Venlo. In dit gebouw zijn de principes van De Zonneterp in één gebouw gerealiseerd. In Villa Flora zijn veel nieuwe toepassingen aan de praktijk getoetst zoals Holcon volledig demontabel en reconfigureerbaar betonskelet, de eerste generatie van de fijndraad warmtewisselaars, een smart skin met actief regelbare warmteweerstand van de gevel, een biovergister op gebouwschaal, het gebouw als energiedonor….
Het “Ademend Raam” is een vinding van Jon Kristinsson die nu in massa geproduceerd wordt en een belangrijke functie gaat vervullen in de energetische renovatie van de oude woningvoorraad.
Een belangrijke opdrachtgever voor ons bureau in Deventer is de Dimence Groep. Voor hen hebben we de afgelopen twee jaar gewerkt aan een masterplan voor de transformatie voor het Brinkgreventerrein (Brinkgreven 2018-2020: een eco-thermodynamisch GGZ landgoed). In dit plan worden de gebouwen niet meer gezien als afgeronde autonome objecten in het groen, maar als actieve bestanddelen van een stofwisselende omgeving. Een boeiende visie die leidt tot een andere waardering  van zowel het “onroerend” goed als het terrein en alles wat daarop leeft.

Al sinds 1966 (mijn persoon sinds 1988) werken we vanuit ons kantoor in Deventer aan een aansprekende architectuur die in haar doelmatigheid bijdraagt aan de veerkracht van onze leefomgeving. Wij zijn daarom een warm pleitbezorger van Deventer4globalgoals.