De 17 Global Goals zijn op te delen in een aantal clusters van doelen:

Veiligheid, goed bestuur en partnerschappen:

De volgende partners in Deventer4Global Goals zijn actief op doel 16:

  • JPR Advocaten
  • Gemeente Deventer

De hele opzet van Deventer4GlobalGoals draait erom samen met partners de Global Goals te bereiken.
Alle partners die eerder genoemd zijn, maken zich dan ook hard voor doelstelling 17.